ONDERWERP BETALINGSWIJZEN
PRIJS WETTELIJKE GARANTIES
BEHOUD VAN HET MILIEU VERANTWOORDELIJKHEDEN
BESTELWIJZEN INTELLECTUELE EIGENDOM
AFSLUITINGSVOORWAARDEN VAN HET CONTRACT KLANTENBESTAND
RECHT OM AF TE ZIEN VAN DE AANKOOP TOEPASBARE WET
HULP GESCHIL
LEVERING OPVOLGING VAN BESTELLING

 

 

ONDERWERP

 

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden regelen de betrekkingen tussen DAMART en elke niet-handeldrijvende persoon ter gelegenheid van de verkoop van de producten aangeboden op de websites "www.damart.be" en "www.damart.lu".

Bijgevolg houdt elke bestelling de aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden in, die u kunt uitprinten en bewaren.

De bestellingen kunnen enkel worden doorgegeven door een natuurlijke, niet-handeldrijvende persoon, voor een levering in België en het Groothertogdom Luxemburg. Immers, de websites "www.damart.be" en "www.damart.lu" nemen niet de verwerking van de bestellingen, de aanvragen van de catalogi en de klachten ten laste, afkomstig van andere landen dan België en het Groothertogdom Luxemburg.

Minderjarige personen mogen geen overeenkomsten aangaan op onze website.

Wie een levering wil laten bezorgen in Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, dient rechtstreeks in te loggen op de overeenstemmende website van het land van zijn woonplaats, door te klikken op één van de vlaggen onderaan op de homepagina van onze site.

De koper zal in dit document worden aangeduid door de term "u".

 

PRIJS

Elke betaling moet worden gedaan in Euro. De verkoopprijzen van de producten verhandeld op de websites "www.damart.be" en "www.damart.lu" zijn BTW inbegrepen, behoudens de bijdrage in de kosten voor de verwerking en de verzending van 4,99 €. Ze houden rekening met de van kracht zijnde BTW volgens het land, te weten 21% voor België en 15% voor het Groothertogdom Luxemburg. Elke wijziging van het BTW-tarief zal onmiddellijk op onze prijzen worden berekend. Onze aanbiedingen zijn geldig tot 15/06/2018 (onder voorbehoud van wijziging van het BTW-tarief), met uitzondering van aanbiedingen, die slechts één maand geldig zijn vanaf de datum van publicatie van de reclame (tenzij anders is bepaald op een promotionele aanbieding), zover de voorraad strekt.

 

BEHOUD VAN HET MILIEU

 

Oude elektrische, elektronische producten en batterijen kunnen schadelijke gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid. Werp ze niet weg samen met het huishoudafval, maar lever ze in bij specifieke opslagplaatsen (winkels, afvalverwerkingsstations...). U kan ons een gebruikt apparaat terugzenden bij elke aankoop van een gelijkaardig product.

Een milieubijdrage voor de verwijdering van deze producten wordt geheven voor rekening van de instantie belast met de verwijdering ervan. Deze bijdrage is inbegrepen in hun verkoopprijs.

 

BESTELWIJZEN

 

U heeft uw bestelling opgemaakt met behulp van uw catalogus en uw Mailing. U heeft eveneens de mogelijkheid om uw bestelling op te maken op de site en ze ons door te geven volgens de volgende andere bestelwijzen :

VIA INTERNET : www.damart.be en www.damart.lu

Begeef u vervolgens naar directe bestelling. Vermeld aldus de referentie van uw eerste artikel, de maat en het aantal, en voeg het daarna toe aan uw winkelwagen.

U zoekt een bepaalde referentie of een bepaald product? U kan hiervoor de zoekmotor van onze website gebruiken.

De transactie en de betaling zijn volledig beveiligd (veiligheidsnorm SSL).
U ontvangt automatisch een e-mail ter bevestiging van uw bestelling met de bevestiging van alle elementen van uw bestelling.

PER TELEFOON:

Nr. 056 48 30 42 (in het Frans) en Nr. 056 48 30 43 (in het Nederlands) voor België

Nr. 49 66 88 voor het Groothertogdom Luxemburg.

Een consulente van DAMART neemt uw bestelling op en beantwoordt al uw vragen.

PER POST

naar DAMART, B-7711 DOTTENIJS voor België en het Groothertogdom Luxemburg

IN DE DICHTSTBIJZIJNDE WINKEL

u vindt er de hele collectie van DAMART en het advies van ons gekwalificeerd personeel.

OPGELET! Ongeacht uw bestelwijze, vermeld steeds uw klantnummer (als u er één heeft) alsook uw naam et uw voornaam.

 

AFSLUITINGSVOORWAARDEN VAN HET CONTRACT

Dit zijn de onontbeerlijke stappen voor het doorgeven van uw bestelling op de site Damart :

 1. BESTELBON

  • Voeg het of de artikel(en) van uw keuze aan uw winkelwagen.
  • Vermeld uw Voordeelcode als u er één bezit,
  • Controleer de inhoud van uw winkelwagen, de overeenkomstige prijs en breng eventueel elke nodige wijziging aan
  • Ga verder met uw aankopen of bevestig uw bestelling.
 2. IDENTIFICATIE

  • Log in (e-mail en wachtwoord) indien u reeds klant bent bij Damart, zoniet schrijf u in om te bestellen,
  • Bevestig uw persoonsgegevens
 3. LEVERINGSWIJZE EN LEVERINGSADRES

  • Kies uw leveringswijze
  • Bevestig uw gewone leveringsadres of vermeld en bevestig een ander leveringsadres
 4. BESTELOVERZICHT EN BETALINGSWIJZE

  • Controleer de leveringswijze en het leveringsadres, het facturatie-adres alsook de inhoud van uw bestelling en uw Voordeelcode. Indien u dat wenst, kunt u elk van deze gegevens wijzigen.
  • De globale prijs van uw bestelling alsook het bedrag van de verzendingskosten zijn aangeduid,
  • Kies uw betalingswijze,
  • Bevestig uw betalingswijze.
 5. BETALING


  Deze stap betreft alleen de betalingen per bankkaart.
  • Kies uw kaarttype,
  • Vermeld het nummer van uw bankkaart,
  • Vermeld de 3 laatste cijfers van het nummer op de achterkant van uw bankkaart,
  • Vermeld de vervaldatum,
  • Bevestig uw gegevens of klik op "Annulatie" om terug te keren naar de vorige pagina.

  Nadat al deze stappen zijn uitgevoerd, wordt uw bestelling geregistreerd.

 6. Orderbevestiging

  Zodra de verkoop definitief afgesloten is, stuurt DAMART u via e-mail een samenvatting van het order, ten laatste bij de levering van de producten, op het e-mailadres dat u bij het order heeft opgegeven.

  Deze samenvatting bevat alle constitutieve elementen van het contract en vormt het bewijs van aankoop. Zij toont eveneens de rechtsgeldigheid aan voor wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, de promoties en de verzendingskosten. Op de factuur die u bij de levering ontvangt, staan dus de prijzen van de producten vermeld, evenals de deelname in de verzendingskosten, en in voorkomend geval, de deelname in de betaalkosten.

 

RECHT OM AF TE ZIEN VAN DE AANKOOP

U beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de levering van uw bestelling, om het artikel/de artikels, bij voorkeur in zijn/hun originele verpakking, op eigen kosten terug te sturen naar ons adres: Damart, Ijzeren Bareelstraat 23 - 7711 Dottenijs, of het gratis terug te brengen naar één van onze winkels.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet u per mail info.benelux@damart.com of per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging DAMART TSD – Ijzeren Bareelstraat - B- 7711 Dottenijs, via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de bestelling te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Zijn bovenvermelde voorwaarden vervuld, dan zal Damart u binnen een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de ontvangst van het artikel/de artikels, de door u betaalde bedragen terugstorten met uitzondering van de terugzendingskosten die te uwen laste blijven.

 

HULP

U heeft het product dat u zocht niet op de site gevonden ? U wenst ons in kennis te stellen van uw opmerkingen of suggesties? Wij verzoeken u om ons een e-mail te sturen naar het volgende adres: info.benelux@damart.com of ons te bellen op het Nr. 056 48 30 42 (in het Frans) en Nr. 056 48 30 43 (in het Nederlands) voor België en op Nr. 00 32 56 48 30 42 voor het Groothertogdom Luxemburg.

U heeft toegang tot uw contract hetzij door een mail te verzenden naar het volgende adres: info.benelux@damart.com, hetzij door een brief te sturen naar DAMART, B-7711 DOTTENIJS voor België en het Groothertogdom Luxemburg.

 

LEVERING

NORMALE LEVERING, MET DE POST

Uw bestellingen worden met de Post geleverd. U ontvangt uw pakje, als uw artikelen beschikbaar zijn, binnen ongeveer één week op het adres dat u heeft aangeduid tijdens uw bestelling, zoniet geeft onze site u de termijn aan waarin u uw artikel zal kunnen ontvangen.

Een artikel dat beschikbaar is vermeld door onze site kan uitzonderlijk onbeschikbaar zijn na de definitieve registratie van uw bestelling. In dat geval zal u een e-mail of een brief ontvangen waarin de termijn van beschikbaarheid zal worden aangeduid. U kan dan, indien u dat wenst, beslissen om uw bestelling te annuleren.

De leveringstermijn loopt vanaf de dag die volgt op de ontvangstdatum van uw bestelling. De bijdrage in de verzendings- en verpakkingskosten is 4,99 €.

Indien een artikel niet langer voorradig is, behoudt Damart zich het recht voor om het te vervangen door een artikel dat op zijn minst van gelijke waarde is. Indien dit artikel u niet bevalt, kunt u het ons terugzenden en wij betalen u de verzendingskosten terug.

IN UW DAMART-BOETIEK

Ik kies de dichtstbijzijnde DAMART-winkel van mijn woonst of werk.

Meer dan 55 winkels verzorgen de ontvangst van mijn pakjes.

Die leveringswijze is gratis en brengt geen verzend- noch verpakkingskosten met zich mee.

Ik word per telefoon of per e-mail gecontacteerd van zodra mijn pakje in de winkel is en ik beschik over 14 dagen om het af te halen.

Opgepast: als u die leveringswijze gebruikt, is enkel de betaling per beveiligde lijn toegestaan.

AFHAALPUNTEN

Bij betaling van een forfaitaire bijdrage van 4,99€ in de verzendings- en verpakkingskosten wordt uw bestelling binnen 2 tot 4 dagen* geleverd in het afhaalpunt van uw keuze. Van zodra uw colli in het afhaalpunt aankomt, wordt u per e-mail, telefoon of SMS op de hoogte gebracht.

*Deze dienstverlening geldt enkel voor beschikbare artikelen en niet voor artikelen van grote omvang. Is het artikel niet onmiddellijk beschikbaar, dan wordt u per briefwisseling op de hoogte gebracht van de levertermijn.

 

BETALINGSWIJZEN

BETALING PER BANKKAART

 • Betaling online

  U kunt rechtstreeks uw bestelling online betalen op deze website door gebruik te maken van uw bankkaart (VISA, Mastercard). Vermeld hiervoor het nummer van uw kaart, de vervaldatum alsook de 3 laatste cijfers op de achterkant van uw kaart.
  De betaling via Bancontact/Mister Cash is uitsluitend mogelijk in België.

  Om u de meest betrouwbare en de meest beveiligde dienst te verlenen, hebben wij gekozen voor het betalingssysteem van de onderneming OGONE.

  U wordt doorverwezen naar een beveiligde pagina door de onderneming OGONE en de gegevens die u intikt worden in een code omgezet (codering SSL) zodat ze in alle veiligheid en vertrouwelijkheid worden doorgegeven. Geen enkel gegeven over de betaling wordt op onze site opgeslagen. Uw aanvraag tot betaling wordt in real time naar het beveiligde betalingssysteem OGONE verzonden, de bank controleert dat uw bankkaart geldig is (geen tikfout, geen verzet) en bevestigt u de registratie van uw betaling door het verstrekken van een elektronisch certificaat met het nummer van de transactie of deelt u mee dat de transactie geweigerd is.

 • Bestelling per telefoon

  Indien u niet wenst te betalen op de site, kunt u ons de inhoud van uw winkelwagen doorgeven per telefoon op het Nr. 056 48 30 42 (in het Frans) en Nr. 056 48 30 43 (in het Nederlands) voor België en Nr. 49 66 88 voor het Groothertogdom Luxemburg, en het nummer van uw bankkaart, de vervaldatum, alsook de 3 laatste cijfers op de achterkant van uw kaart vermelden.

BETALING BIJ DE LEVERING (ONDER REMBOURS)

U geeft uw bestelling door op de site en vermeldt uw keuze voor deze betalingswijze. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw bestelling.

Op uw factuur worden de rembourskosten aangerekend, zijnde 2,99 €* voor een betaling bij de levering door de Post of in het afhaalpunt.

*Tarief van kracht op 15/06/2018.

BETALING NA BEDENKTIJD (14 DAGEN)

U kunt uw bestelling betalen binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van de levering. In dat geval wordt uw factuur aldus verhoogd met 2,99€ voor de administratiekosten. U betaalt met het overschrijvingsformulier dat bij de leveringsbon gevoegd is.

 

WETTELIJKE GARANTIES

Naast onze contractuele garantie “Levenslange Tevredenheidsgarantie” vallen de op onze website verkochte artikelen onder de wettelijke garantie van gebrek aan overeenstemming van het geleverde goed binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed.

LEVENSLANGE TEVREDENHEIDSGARANTIE: DAMART STELT ZICH GARANT

Uw tevredenheid over onze producten is essentieel. Indien om een of andere reden u niet volledig tevreden bent over een van onze producten, dan kunt u het ons terugzenden. Bij voorlegging van uw aankoopbewijs, verbinden wij ons ertoe het op elk moment te ruilen of terug te betalen, zonder vragen of discussie, behalve bij duidelijk misbruik (niet-naleving van de gebruiksaanwijzingen, gaten,...) en geretoucheerde artikelen.

Om van de garantie te genieten, stellen wij u twee mogelijkheden voor:

 • het of de artikelen terug te sturen met verplichte toevoeging van het aankoopbewijs naar DAMART, B-7711 DOTTENIJS voor België en het Groothertogdom Luxemburg met de vermelding of u een omruiling of een terugbetaling wenst. Om u nog beter te kunnen bedienen, gelieve eventueel de reden van de terugzending te vermelden op de keerzijde van het kasticket of de leveringsbon. Indien u heeft genoten van een verkoopaanbieding per set of een gratis artikel, vergeet dan niet alle producten terug te sturen. De omruiling van een identiek artikel (andere maat, andere kleur) gebeurt zonder extra kosten. Ligt de fout bij Damart, dan krijgt u de terugzendingskosten terugbetaald. De terugbetaling gebeurt per chequebrief door de Post. De terugbetalingstermijn is niet langer dan veertien (14) dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het of de teruggezonden artikelen bij DAMART, B-7711 DOTTENIJS.
 • u naar een van onze winkels te begeven met het of de artikelen samen met het aankoopbewijs: volgens uw wens zal het artikel rechtstreeks worden omgeruild of terugbetaald in de winkel.

De garantie wordt niet toegepast in geval van vervanging en geretoucheerde artikelen als gevolg van normale slijtage van de artikelen, de niet-naleving van de gebruiksaanwijzingen of beschadiging door een fout of een gebrekkig onderhoud of onjuiste installatie.

PRIJSGARANTIE

Indien uw artikel niet leverbaar is, behouden wij ons het recht voor dit te vervangen door een artikel met gelijkaardige eigenschappen tegen dezelfde prijs of goedkoper. Indien dat artikel u niet bevalt, kunt u het ons terugsturen en betalen wij u de retourkosten terug. Alle prijzen zijn gegarandeerd tot 15/06/2018, zover de voorraad strekt.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

De artikelen die wij verkopen zijn met de grootste nauwkeurigheid beschreven en voorgesteld. De kleuren kunnen echter door uw computerscherm worden gewijzigd en wij kunnen ze contractueel niet garanderen.

Wij hebben met betrekking tot de werking en de dienstverlening op het internet slechts een inspanningsverbintenis. Wij kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van het internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van een virus of van outsiders of door om het even welk feit dat door de Belgische rechtbanken als overmacht wordt aangezien.

Onze internet site kan u hypertekst links voorstellen naar andere websites. Wij zijn aan geen enkele verplichting gebonden betreffende eender welke andere site waartoe u aldus toegang zou kunnen hebben en kunnen aldus niet aansprakelijk worden gesteld in verband met de inhoud, de werking en de toegang tot deze sites.

Indien u over een eigen website beschikt op het internet en u, voor persoonlijk gebruik, een automatische eenzijdige hypertekst link wenst in te stellen tussen uw site en de homepagina van onze website, dient u hiervoor uitdrukkelijk toelating te vragen aan DAMART.

Daarentegen is elke diepe hypertekst link die terugkoppelt naar een ondergeschikte pagina van onze site strikt verboden.

In ieder geval moet elke hypertekst link verwijderd worden op eenvoudig verzoek van DAMART, die zich aldus de mogelijkheid voorbehoud om, daar het een toegelaten eenzijdige hypertekst link betreft, op zijn verleende toelating terug te komen.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van onze internet site zijn beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht. Ze zijn het exclusieve eigendom van DAMART en kunnen enkel geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, vermenigvuldigd of gedownload met de uitdrukkelijke voorafgaande toelating van DAMART.

 

KLANTENBESTAND

Nominatieve informatie

Het verstrekken van nominatieve informatie verzameld in het kader van de verkoop op afstand is verplicht, aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen.

De verwerking van de persoonsgegevens betreffende de koper door DAMART, IJzeren Bareelstraat, 23, B-7711, RPR-BTW-BE 0401.259.504, verantwoordelijke voor de verwerking, heeft als doel de aanvaarding en de behandeling van zijn bestelling, het toekennen van kredieten, de realisatie van statistieken en testen, het globale beheer van de relaties met de klanten, met inbegrip van de commerciële promotie van de producten en de diensten van vennootschappen van de groep DAMART en haar commerciële partners.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van gegevens persoonlijke aard, is over de verwerking van op de site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker heeft recht tot toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.

De koper heeft op elk moment toegang tot deze gegevens, en mag de verbetering ervan vragen, door een brief te sturen naar (DAMART, B-7711 DOTTENIJS voor België en het Groothertogdom Luxemburg) of een e-mail (info.benelux@damart.com), vergezeld van een recto-verso fotokopie van zijn identiteitskaart.

Uw gegevens kunnen aan onze partners, waaronder Bisnode Belgium NV (Researchdeef 65, 1070 Anderlecht), worden overgemaakt zodat ook zij of andere bedrijven (zoals commerciële partners, partners uit de liefdadigheidssector, uit het verenigingsleven of belangen- en opiniegroepen) u gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen bezorgen eventueel gebaseerd op uw marketing profiel - of marktonderzoeken kunnen uitvoeren. In deze context worden uw gegevens eveneens gebruikt om gegevens reeds aanwezig in de database van deze bedrijven te valideren, corrigeren of aan elkaar te koppelen. De koper kan zich op elk ogenblik verzetten tegen de communicatie van deze gegevens door een brief of een e-mail als volgt te verzenden: "Ik verzet mij tegen de communicatie van mijn persoonsgegevens aan derden met het oog op direct marketing doeleinden".

Indien de koper enkel onze catalogi wenst te ontvangen (namelijk zonder geschenkaanbiedingen, noch acties, noch kortingen) of niet meer onze documenten wenst te ontvangen, volstaat het hem dit mee te delen aan DAMART, B-7711 DOTTENIJS voor België en Luxemburg of per e-mail (info.benelux@damart.com).

Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van gegevens van persoonlijke aard kunnen worden bekomen bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, B-1000 Brussel.

Cookies

Een cookie is een computerbestand dat tijdens uw bezoek van een website door de site op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit bestand laat de beheerder van deze site toe u te herkennen wanneer u de site opnieuw bezoekt en alle informatie te verzamelen over uw gebruik van deze site.

Wij kunnen gebruik maken van de "cookies" om te weten welke onderdelen van onze site u interesseren. Dit laat ons toe u informatie weer te geven, aangepast aan uw behoeften en zal u vermijden om telkens wanneer u onze site bezoekt, informatie te moeten verstrekken die u ons vroeger reeds heeft meegedeeld.

U kan op elk moment het bestaan van deze "cookies" opsporen, u verzetten tegen hun registratie en ze desgevallend wissen.

Raadpleeg onze pagina "Cookie policy" voor meer informatie over de oorsprong en het gebruik van alle informatie in het kader van uw bezoek aan onze site en over uw rechten.

Webbanners

Bepaalde webpagina's van de site bevatten soms elektronische afbeeldingen of "webbanners", waarmee het aantal bezoekers van de pagina wordt geteld.

Deze webbanners kunnen door bepaalde van onze partners worden gebruikt, met name om de doelmatigheid van bepaalde reclames te meten en te verbeteren.

De inlichtingen die via deze banners worden verkregen, maken het alleen mogelijk statistieken te verzamelen over de bezoekfrequentie van bepaalde pagina's van de site, teneinde de gebruikers van de site beter te bedienen.

 

TOEPASBARE WET

DAMART is lid van het BDMV voor België en het Groothertogdom Luxemburg, en leeft de principes van de deontologische plichtenleer na. U heeft via onze site toegang tot de site van de BDMV (www.bdmv.be).

De onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht voor België en het Luxemburgse recht voor het Groothertogdom Luxemburg.

 

GESCHIL

In geval van geschil, zal een minnelijke oplossing beoogd worden voor elke gerechtelijke handeling. Wij verzoeken u dan ook contact op te nemen met onze klantendienst, per post op het adres DAMART, B-7711 DOTTENIJS voor België en het Groothertogdom Luxemburg of per telefoon op het Nr. 056 48 30 42 (in het Frans) en Nr. 056 48 30 43 (in het Nederlands) voor België en Nr. 49 66 88 voor het Groothertogdom Luxemburg.

De Europese Commissie stelt een platform voor de online geschillenbeslechting ter beschikking. Het platform vindt u op http://ec.europa.eu/consumers/odr/Indien geen minnelijke oplossing mogelijk blijkt, wordt een gerechtelijke procedure ingeleid bij de bevoegde gerechten.

DAMART T.S.D. S.A.
Hoofdzetel: 23 IJzeren Bareelstraat - B-7711 DOTTENIJS
N° TVA BE 0401.259.504
Tel: 056 48 31 11
Fax: 056 48 96 26
Elektronisch adres: info.benelux@damart.com
Publicatiedirecteur: Filiep Blontrock

Deze site is gehuisvest door de onderneming RUNISO, 62 Avenue Jean Lebas 59100 ROUBAIX.